PAK Zapatera

Colección
Alexis
Ana
Bosco
Carola
Chocoreta
Eduardo
LUCIA
Maria
Montse
NICOLE
Pedro
Santiago

26.5 cm largo x 35 cm alto